Wie zijn we

De Coöperatie Glasvezelcompagnie Nuenen U.A. (kortweg: GVCN) is een samenwerking van Nuenense bedrijven met als doel de Nuenense bedrijventerreinen aan te sluiten op een modern glasvezelnetwerk.

GVCN is een initiatief van Ondernemers Contact Nuenen in samenwerking met 12 lokale bedrijven die hebben geinvesteerd om de aanleg van het netwerk mogelijk te maken. Alle aangesloten bedrijven, ook zij die niet investeren, worden automatisch lid van de coöperatie en hebben inspraak in de jaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur van de cooperatie wordt gevormd door voorzitter Jan Veldsink, Gerard van Keulen en Rinie Jansen. Het bedrijf Close the Gap is belast met de dagelijkse directievoering.

Wat doen we

Bedrijven die een aansluiting nemen bij GVCN, krijgen een glasvezel met standaard 100 mbps snel internet.

In principe hebben de meeste bedrijven hier al voldoende aan, maar het netwerk kan meer en is een open netwerk. Dat wil zeggen dat alle dienstenleveranciers toegang kunnen krijgen tot het netwerk om hun diensten aan te bieden. Daartoe is het netwerk gekoppeld aan de open Eindhoven Fiber Exchange. Er zijn providers die oplossingen aanbieden voor telefonie, back-up, beveiliging, hosting enzovoorts.

Bovendien: als er bedrijven zijn die speciale wensen hebben, zullen wij die proberen mogelijk te maken: wij zijn een netwerk van bedrijven en voor bedrijven en staan in dienst van onze klanten.

Voor wie

GVCN biedt diensten aan bedrijven overal waar het netwerk is voorbereid. Het netwerk is geschikt voor allerhande soorten diensten die over internet geleverd kunnen worden. We zijn niet voorbereid om diensten voor consumenten te leveren: we leveren bijvoorbeeld geen televisie-abonnement.

De bedrijventerreinen Eeneind I, Eeneind II en Collse Heide zijn sinds september 2013 operationeel en bedrijven die hier een aansluiting wensen, kunnen op korte termijn worden aangesloten. Inmiddels is begonnen met de aanleg op bedrijventerrein Berkenbos, dat de straten Pinckart, Spegelt, Duivendijk en Cockeveld omvat. Bedrijven die zich nu aanmelden kunnen vanaf Juni 2014 gebruik maken van snel internet van GVCN.