Aansluitvoorwaarden

Indien de afstand tussen de plaats  waar aansluiting in het pand wordt afgewerkt en de grens van de erfscheiding  meer dan 33 meter bedraagt zullen meerkosten in rekening worden gebracht. Deze zullen vooraf met u worden besproken.
Indien de afstand tussen het invoerpunt van de glasvezel in het pand en het punt waar de glasvezel wordt afgemonteerd meer dat 10 meter bedraagt zullen meerkosten in rekening worden gebracht. Deze zullen vooraf met u worden besproken.
Op de plaats waar het glasvezelmodem wordt geplaatst dient dienst een voeding van 220 V aanwezig te zijn waarop het modem kan worden aangesloten. Vanaf het glasvezelmodem is de klant verantwoordelijk voor het realiseren van een aansluiting van het glasvezelmodem op het interne netwerk.

Service Level Agreement

• Vanaf het glasvezelmodem is de klant verantwoordelijk voor het realiseren van een aansluiting op het interne netwerk

• U krijgt een enkelvoudige glasvezelaansluiting die 24/7 op afstand wordt bewaakt met een beschikbaarheid van 99,8% per jaar, met uitzondering van gebeurtenissen buiten de invloedsfeer van GVCN . De helpdesk is bereikbaar van 8:00 u s’ochtends en 22:00u s’avonds.

• GVCN levert een open netwerk met interconnectie op de Eindhoven Fiber Exchange: elke provider die diensten wil aanbieden op het netwerk is welkom. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de overeenkomst met onafhankelijke service providers.

• GVCN levert bij de glasvezelaansluiting een internetverbinding met 100 Mb/s voor normaal gebruik (fair-use). Indien u speciale wensen hebt t.a.v. deze verbinding of diensten, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen ons uiterste best doen speciale wensen te realiseren: wij zijn een netwerk van de gebruikers.

•   Download de algemene voorwaarden